Licencja oprogramowania Repossium


Oprogramowanie Repossium jest udostępniane:

  • wersja Basic w ramach PROMOCJI 2014 na licencji freeware (promocja trwa do końca listopada 2014, do użytku prywatnego i komercyjnego, wymagana rejestracja),
  • wersja Pro na licencji komercyjnej (licencja imienna na firmę, instytucję lub osobę prywatną).

Warunki umowy licencyjnej są zawsze dostępne:

  • na płycie instalacyjnej w pliku licencja.txt,
  • na ekranie podczas instalacji oprogramowania,
  • w trakcie działania programu w menu "Licencja...",
  • na naszej stronie internetowej (poniżej):


Codeon s.c.

***LICENCJA***

(Umowa Licencyjna Końcowego Użytkownika)

(EULA)

Użytkownik deklaruje i gwarantuje, że ma prawo oraz jest upoważniony do zawarcia niniejszej umowy EULA oraz że jest pełnoletni. W przeciwnym wypadku używanie oprogramowania jest niedozwolone.

1. Licencjobiorca ma prawo do instalowania i używania oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko w takim zakresie, w jakim uprawnia go do tego aktywacja w postaci pliku aktywacyjnego.

2. Licencjobiorca ma prawo do instalowania i używania oprogramowania tylko i wyłącznie na komputerach będących jego własnością.

3. Licencjobiorca ma prawo do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w ramach tej samej wersji release (trzeci segment numeru wersji) zakupionego oprogramowania.

4. Licencjobiorca ma prawo do jakiegokolwiek wsparcia technicznego ze strony dystrybutora, sprzedawcy, czy producenta pod warunkiem poprawnie aktywowanego programu dedykowanym plikiem aktywacyjnym.

5. Ten program jest chroniony prawem autorskim. Odstąpienie licencji osobom trzecim, korzystanie z programu w sposób niezgodny z aktywacją, próby jego modyfikacji, dekompilacji, próby reverse-engineering'u, tłumaczenia, usuwania znaków towarowych z oprogramowania lub dokumentacji, czy próby złamania jego zabezpieczeń są zabronione.

6. Wszelkie nieuprawnione działania licencjobiorcy mogą spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

7. Producent oprogramowania, firma Codeon s.c. pomimo dołożenia wszelkich starań, nie gwarantuje poprawnej pracy oprogramowania w każdym środowisku pracy i w każdych warunkach, a także że niniejszy produkt będzie pracował zgodnie z oczekiwaniami klienta, ani że jest pozbawiony błędów.

8. Producent, firma Codeon s.c. oraz dystrybutorzy i sprzedawcy oprogramowania nie biorą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek nieprawidłowego używania oprogramowania, czy powstałych na skutek błędów w oprogramowaniu. Działanie oprogramowania przed wdrożeniem produkcyjnym powinno być odpowiednio przetestowane w docelowym środowisku pracy.

9. Producent, firma Codeon s.c. nie zaleca stosowania niniejszego produktu w przypadkach, kiedy błędne działanie może stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia, lub spowodować znaczne straty.

Koniec licencji.

 
 

  Licencja programu | Polityka prywatności | Mapa strony | Kontakt Copyright © 2010-2021 Codeon s.c.